Contacta amb nosaltres Facebook
ORGANITZACIÓ
COL·LABORADORS

Reglament

Duració d’un partit

1- El partit es composa de dues parts, els resultats són comptabilitzats per separat. Cada part dura 10 minuts, i entre les dues parts hi ha un descans de 5 minuts.

2- El partit comença en cada part amb un servei de àrbitre. Un sorteig determina quin equip tria camp.

3- Cada equip pot demanar un temps mort d’1 minut a cada temps.

4- En cas d’empat al final d’una part, la decisió de l’equipguanyador serà per “mort sobtada”, és a dir el que marca el primer gol guanya.  Aquesta pròrroga començarà amb un servei d’àrbitre. El vencedor de cada part obtindrà un punt.

5- Quan les dues parts són guanyades pel mateix equip, aquestés el vencedor per 2 punts a 0.

6- Si cada equip guanya una part i hi ha empat, aquest es resoldrà amb el sistema “un jugador contra el porter”.

 

La pilota

1- Es juga amb una pilota de cautxú o goma, homologat per la RFEBM. El seu pes és de 360 ​​grams i el seu diàmetre de 17,5centímetres, per als homes, i per a les dones de 290 grams i 16,5 centímetres de pes i diàmetre respectivament. Per als nens es pot utilitzar una pilota de menors dimensions.

2- Abans del partit s’ha de triar 3 pilotes reglamentaries. Per evitar les excessives interrupcions, l’àrbitre pot posar en joc una pilota de reserva en qualsevol moment.

 

L’equip

1- Un equip està compost per un màxim de 10 jugadors. Per començar el partit cal que almenys 6 jugadors estiguin presents. Si durant el partit el nombre de jugadors d’un equip disminueix persota de 4 es suspendrà el partit, i l’equip en qüestió perdrà el partit.

2- Sobre el terreny de joc hi haurà 4 jugadors com a màxim (3 de camp i 1 porter). Els reserves estaran darrere de la línia de banda en la seva meitat del terreny de joc, havent d’estar asseguts en tot moment.

3- En cas de falta per mal canvi, el partit es continuarà amb un servei de cop franc o un llançament de 6 metres en benefici de l’equip adversari si el partit ha hagut de ser interromput per aquesta raó. Si no ha estat així, el partit s’ha de reprendre amb el servei corresponent al lloc on estigués la pilota en el moment de la falta. El jugador infractor serà exclòs.

4- Tots els jugadors estaran descalços. És possible l’ús d’algun calçat, sempre que els dos equips ho acordin i tots els jugadors ho portin.

 

El porter

1- Al porter li està permès sortir de l’àrea de porteria sense la pilota i jugar a la zona de joc.

2- Si el porter fa un gol mentre està de jugador de camp, el gol val un punt més, excepte si aquest es produeix com a conseqüència d’un llançament de sis metres.

3- Després de cada gol, el partit continua amb un servei del porter des de dins de l’àrea de porteria.

 

L’àrea de la porteria

1- Una pilota rodant o immòbil a terra sempre pot ser jugat, fins i tot dins de l’àrea de porteria. No obstant això, el jugador de camp no pot entrar a l’àrea de porteria, aquesta infracció es castiga amb cop franc.

 

El maneig de la pilota

1- Qualsevol jugador pot llançar-se sobre una pilota que estiguirodant o immòbil a terra.

 

La conducta amb l’adversari

1- Les sancions personals que comportin exclusió temporal duraran fins que l’equip del jugador infractor recuperi la pilota.
En el cas que la sanció sigui producte d’una acció que comporti un llançament de sis metres, es farà el llançament sense tenir en compte el rebuig, i l’equip atacant continuarà amb la possessió de la pilota, igual que si la sanció es produeix en una acció que acabien gol. En ambdós casos es reprendrà el joc amb un servei de banda des del centre de la línia de banda.

 

El gol

1- Un gol és vàlid quan la pilota ha travessat del tot la línia de gol. Tot gol marcat en “fly” (recepció i llançament sense contacte amb el terra) compte un punt més. Si el porter marca un gol mentre actua com a jugador de camp, és a dir, no des de la zona de porteria, el gol en valdrà un punt més que el anotat per un jugador de camp.

2-  Si cada equip ha guanyat un temps (1-1), es jugarà el sistema “un jugador contra el porter”. Cada equip designa cinc jugadors, que efectuaran els llançaments alternant amb l’adversari. Si un porter és designat com llançador, en el moment en què li toqui realitzar el seu llançament, serà substituït per qualsevol altre jugador, que serà el que li enviï la pilota, en aquest cas el gol del porter valdrà com el de qualsevol jugador. El vencedor és l’equip que ha marcat més gols després dels cinc llançaments.
En el sistema “un jugador contra el porter”, els dos porters es troben sobre la línia de gol. Un jugador comença la primera sèrie col.locant-se en una de les dues cantonades de la superfície de joc amb la seva pròpia línia d’àrea de porteria. Quan l’àrbitre xiula, el jugador passa al porter la pilota, aquest ha de agafar-lo sense que hagi tocat el sòl. En el moment en què la pilota surt de la mà del llançador, els dos porters poden desplaçar-se i avançar. El porter en possessió de la pilota no pot sortir de l’àrea de porteria, i ha de deixar anar la pilota abans de 3 segons, ja sigui llançant sobre la porteria contrària o passant-lo al seu company. Aquest ha d’agafar la pilota, que no hi haurà pogut tocar a terra, i intentar marcar un gol respectant les regles. Si el porter fica gol des de la seva àrea, aquest tindrà doble valor.
La pilota enviat pel jugador de camp sí que pot tocar a terra. El porter defensor pot tornar en qualsevol moment a la seva àrea sense pilota.

3-  En els llançaments “d’un jugador contra el porter”, en cas que el porter defensor impedeixi, infringint les regles, l’atacant fer un gol, l’àrbitre procedirà a xiular un llançament de 6 metres. Sí aquest llançament és gol, valdrà dos punts.

4- Si el vencedor no està decidit després de la primera sèrie, se seguirà amb el sistema “un jugador contra el porter”, designant de nou cinc jugadors que s’encarregaran de la segona sèrie. El vencedor es decidirà en aquesta segona sèrie, o eventualment en les següents, quan un equip vagi amb un gol d’avantatge després d’haver fet un llançament cada equip.

5- Si el nombre de jugadors d’un equip és menor de cinc durant una sèrie, un jugador no podrà llançar dues vegades, aquest equip per tant farà menys llançaments.

6- Durant el desenvolupament d ‘”un jugador contra el porter”, tots els jugadors de camp es col.locaran darrera de la porteria on comença la primera sèrie. El jugador que ha efectuat el llançament es col.locarà darrere de l’altra porteria, llevat que es tracti del porter, que podrà tornar a l’altre camp per seguir llançant la pilota als seus companys.

7- Tots els llançaments de “un contra el porter” s’executaran contra la mateixa porteria.

 

El servei de centre

1- Cada mitja part, el partit comença amb un servei d’àrbitre. El jugador que toca la pilota pot enviar al seu porter sense ser penalitzat.

2- Després de cada gol, el partit continua amb un servei del porter des de la seva pròpia àrea. Els jugadors es poden col.locar en qualsevol part de la superfície de joc.

 

El servei de banda

1- Tant el servei de cantonada com els serveis de banda de l’àrea de porteria, es realitzaran des del vèrtex de la línia de banda ide la línia d’àrea de porteria, no podent en cap cas llançar aporteria directament.

2- Durant l’execució d’un servei de banda, els jugadorsdefensors s’han de mantenir com a mínim a 1 m. del llançador.

 

El cop franc

1- En cas de falta, l’altre equip traurà un cop franc.

2- El cop franc s’ha de treure des del lloc on s’ha comès la falta.

3-  Durant l’execució d’un cop franc, els jugadors de l’equipatacant no poden acostar-se a menys d’un metre de la línia de l’àrea de porteria.

4- Els jugadors de l’equip adversari han d’estar almenys a un metre del llançador. Poden col.locar al llarg de la línia de l’àrea de porteria.

 

El llançament de 6 metres

1- En l’execució d’un llançament de 6 metres, el llançador no pot tocar ni traspassar la línia de l’àrea de porteria abans que la pilota hagi sortit de la mà. Si ho fa, serà sancionat amb un cop franc en contra.

2- El valor del gol del llançament de sis metres serà d’un punt,excepte en els casos que sigui conseqüència d’una acció comesacontra el porter en una acció normal o contra un jugador en llançament de “fly”, que tindrà valor doble , i serà triple si l’acció és sobre el porter en llançament de “fly”.

3- El porter i els altres jugadors de l’equip adversari no poden aproximar-se a menys d’1 metre del llançador (cop franc).

 

El servei de l’àrbitre

1- La regla de la R.F.E.BM. s’aplica amb l’afegit, que els dos temps de joc, així com també la mort sobtada,comencen amb un servei d’àrbitre.

 

Les sancions

1- Si es produeix una infracció a les regles o una actitud antiesportiva que exigeixi una exclusió, el jugador infractor abandonarà el joc fins que el seuequip recuperi la possessió de la pilota.

2- En cas de desqualificació d’expulsió, El jugador o l’oficial sancionat no participarà més al partit. El jugador serà, en el cas de la desqualificació substituït sobre el terreny de joc quan el seu equip recuperi la possessió de la pilota.

 

Els àrbitres

1- La regla de la R.F.E.BM. s’aplica sense modificació.

 

Els gestos dels àrbitres

1- Els gestos s’apliquen com els de la RFEBM.

2- Per el gest de gol) s’ha d’assenyalar amb una mà aixecada mostrant un, dos o tres dits estesos, corresponents al nombre de punts concedits.

3-  L’àrbitre indicarà de manera idèntica que les regles de la RFEBM. les sancions disciplinàries.

 

Zona de canvis

1- Els jugadors d’ambdós equips se situaran en l’exterior de la mateixa línia de banda, cada un a la part corresponent al seu camp, romanent asseguts.

2- Cada equip podrà realitzar tots els canvis que vulgui, sempre per la zona de joc del seu costat del camp. El porter seguirà la mateixa pauta.

 

RBMPLAYA (reglamento)

COL·LABORADORS

MITJANS COL·LABORADORS
Contacta amb nosaltres Facebook